GDPR

I Fejezet

Az üzemeltető a GOTANA s.r.o. társaság, 95843 Nedanovce 301, statisztikai számjel: 46279491.

Az üzemeltető elérhetőségei: levelezési cím GOTANA s.r.o., 086 11 Hrabovec 140, Szlovákia vagy e-mail cím gotanasro@gmail.com.

Az üzemeltető felel a személyes adatok feldolgozásáért az európai parlament és az európai bizottság (EÚ) rendelete szerint, 2016/679 dátum 2016 április 27 a természetes személyek védelme a személyes adatok feldolgozása során, valamint az e fajta információk szabad áramlásáról, (tovább mint GDPR)

Az üzemeltető megtett minden megfelelő technikai és szervezési intézkedést ahhoz, hogy bebiztosítsa a személyes adatok védelmét.

Az üzemeltető nem bíz meg felelős személyt.

Az üzemeltető nem szándékozik átvinni a személyes adatokat egy harmadik országba vagy nemzetközi szervezetbe.

A „személyes adatok“ bármely olyan információk, melyek azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkoznak (tovább „érintett személy“); azonosítható természetes személy az a személy, akit közvetlenül vagy közvetve lehet azonosítani, leginkább olyan ismertetőre hagyatkozva, mint a név, azonosítószám, lokalizációs adatok, online azonosító, avagy egy vagy több elemre hagyatkozva, melyek egyediek ezen természetes személy fizikai, fiziológiai, genetikai, mentális gazdasági, kulturális vagy szociális identitása szempontjából.

II Fejezet

A feldolgozás céljai, a feldolgozás jogi alapjai, az érintett személyek kategóriái, a személyes adatok megőrzésének hossza, a személyes adatok címzettjei

Az Ön személyes adatainak további címzettjei a Reckon s.r.o. társaság (a számlázási adatok feldolgozása céljából), a GLS GROUP s.r.o. cég (kézbesítési vállalat), a Szlovák posta (kézbesítési vállalat), a Websupport (kiszolgáló cég).

A személyes adatok kiszolgáltatásánál, melyek törvény vagy szerződés által követeltek, az érintett személy köteles ezen adatokat kiadni. Személyes adatok kiadása nélkül rendelés lebonyolítása nem lehetséges.
 
III Fejezet

Az érintett személy jogai

Az érintett személy jogait a GDPR 3. fejezete határozza meg.

Joga van kikérni a személyes adatokat a az üzemeltetőtől, melyek az adott személyre vonatkoznak, joga van a javításra vagy azok törlésére, vagy azok felhasználásnak korlátozására, valamint azok továbbítására.

Joga van szintén panaszt beadni a felügyelő szervnek (A Szlovák Köztársaság Személyi Adatvédelmi Hivatala  Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Tel: 02/ 32 31 3214, E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk)

Amennyiben a személyes adatok írott beleegyezés alapján kerülnek feldolgozásra, az érintett személynek bármikor jogában áll visszavonni beleegyezését. A beleegyezés visszavonása nincs hatással a feldolgozás jogszerűségére, amely a visszavonás előtti beleegyezésből indult ki.

A személyes adatok védelmére vonatkozó információk miatt, úgy mint az adott személy jogainak betartása miatt, kérem az alábbi elérhetőségen keressen:

Ezek a feltételek 2018.5.11-től lépnek életbe.